Credea kredietverzekering

 

 

 

 

 

Wat doen wij

Op het gebied van de kredietverzekering helpen wij u bij:

  • Onderhandeling bij verlenging van het contract bij uw huidige kredietverzekeraar, maar ook Voorwaarden en prijsvergelijkend onderzoek bij de verschillende kredietverzekeraars
  • Verbeteren van de voorwaarden en condities van de verzekering
  • Oplossen van problemen bij het verkrijgen van (onvoldoende) kredietlimiet voor uw debiteuren.
  • Ondersteunen bij een incassotraject
  • In goede banen leiden van een schadeclaim en de afwikkeling ervan op de voet volgen
  • Ondersteuning bieden bij een juiste toepassing van de voorwaarden en condities
  • Onderzoeken van alternatieve dekkingsmogelijkheden
  • … Plus alles waar ú onze hulp bij wenst.

Wellicht ten overvloede, onze dienstverlening is voor u volledig kosteloos als wij uw tussenpersoon zijn op de kredietverzekeringspolis.

 
 
 

Markerkant 1334
Almere

Postbus 60231
1320 AG Almere

Telefoon (036) 7501763