Credea kredietverzekering

 

 

 

 

 

Wat is een kredietverzekering?

Een kredietverzekering dekt het risico dat een ondernemer geen betaling ontvangt voor geleverde goederen of diensten als gevolg van insolventie (faillissement, surseance van betaling, executie, akkoord of schuldsanering) of vermoedelijke insolventie, dit is in het algemeen 180 dagen na de vervaldag van de factuur. Voor het buitenland is het ook mogelijk het politieke risico af te dekken zoals transferrisico, of het risico van non betaling als gevolg van oorlog en natuurrampen.

De verzekering is uit te breiden met het zgn. fabricatie of contract risico. Dit risico loopt een ondernemer bijvoorbeeld als hij specifieke producten moet maken voor een afnemer of grote omvangrijke werkzaamheden moet verrichten voor zijn debiteur.

 
 
 

Markerkant 1334
Almere

Postbus 60231
1320 AG Almere

Telefoon (036) 7501763