Credea kredietverzekering

 

 

 

 

 

Dienstverleningsdocument

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. In dit document geven wij u een beschrijving van onze diensten en hoe wij beloond worden en de hoogte van onze beloning.


Wie zijn wij?

J.M. Keune h.o.d.n. Kredietverzekeringsexpert is een op 11 april 2005 opgericht assurantiekantoor dat bedrijven adviseert over financiële risico’s en adviseert en bemiddelt bij het afsluiten van kredietverzekeringen die bij de individuele cliënt passen.


Onze adresgegevens zijn:

Bezoek adres: Markerkant 1334 te Almere
Postadres: Postbus 60321 1320 AG Almere
Telefoonnummer: 036-7501763
Mobiel nummer: 06-13777640
E-mail:
AFM-nummer: 12008131
KiFiD-nummer: 300.004976


Bereikbaarheid?

U kunt ons op veel manieren bereiken:
Telefoon: 036-7501763
Mobiel: 06-13777640
E-mail:
Internet: www.kredietverzekering.com


Welke diensten verrichten wij?

Wij kunnen u van dienst zijn op het gebied van:

Kredietverzekeringen, hoewel zij een vergunning hebben voor alle schade verzekeringen beperkt onze dienstverlening zich uitsluitend tot kredietverzekering.

Onze dienstverlening is onderverdeeld in een aantal onderdelen. U beslist zelf van welke onderdelen of combinatie van onderdelen u gebruik wenst te maken:

Wij inventariseren uw wensen en mogelijkheden.

Wij adviseren u over de mogelijkheden en oplossingen waarmee u uw wensen kunt realiseren. Bij deze advisering baseren wij ons advies op een onderzoek van de aanbiedingen van alle in Nederland werkzame verzekeraars. Wij doen zaken met ongeveer alle kredietverzekeraars waarvan wij de producten bij onze advisering betrekken.

Wij adviseren niet, zoals de wet dat noemt, op basis van een objectieve analyse, maar dat neemt niet weg dat onze adviezen objectief zijn en gebaseerd op een analyse van uw persoonlijke situatie.

Wij kunnen u ook van dienst zijn nadat u, uw kredietverzekering heeft aangeschaft. Deze begeleiding kan bestaan uit beantwoording van algemene vragen over het betreffende product of aanpassing van het product vanwege gewijzigde omstandigheden.


Hoe betaalt u ons?

Wij ontvangen van de maatschappijen waar uw contract gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Deze vergoeding wordt provisie genoemd.

Het is ook mogelijk dat wij met u de afspraak maken dat u ons de kosten rechtstreeks betaalt. U betaalt ons dan een uurtarief. Vooraf hebben wij een inschatting gemaakt hoeveel uur wij gemiddeld aan een advies voor een bepaald product besteden.


Klachten?


Als u een klacht heeft over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren.

Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op.

Alle klachten worden door de directie behandeld.

Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het klachteninstituut financiële dienstverlening:


Postadres:
Kifid
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

Bezoekadres:
Kifid
Bordewijklaan 38
2591 XR Den Haag
Telefoon 070-333 8 999

U kunt zich desgewenst tot de burgerlijke rechter wenden.


Beëindiging relatie?

U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt de betreffende verzekeringsmaatschappij verzoeken lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven.


Aandelen?

Geen van de aandelen van ons bedrijf is in handen van een verzekeraar.

Wij hopen dat wij u met deze informatie van dienst te zijn geweest.
Mocht u nog vragen hebben dan horen wij deze uiteraard graag van u.

 
 
 

Markerkant 1334
Almere

Postbus 60231
1320 AG Almere

Telefoon (036) 7501763